Mielenterveyspalveluita tulee vahvistaa perusterveydenhuollossa

Joka toinen suomalainen kärsii elämänsä aikana mielenterveyden ongelmista ja miltei jokaisen lähipiirissä on joku, jota asia koskettaa. Mielenterveysosaamista tarvitaan siis paljon, helposti ja lähellä ihmisiä.
Mikä nykyisessä järjestelmässä on ongelma?

Apua mielen sairauksiin ja oireisiin tulee saada perustasolla eli perusterveydenhuollossa. Ajan saatossa perusterveydenhuolto on Suomessa päässyt rapistumaan, minkä takia myös mielen sairauksien hoito perustasolla toimii tällä hetkellä aivan liian pienillä resursseilla.

Nykyisin keskusteluapua on useilla paikkakunnilla tarjolla liian vähän, koska psykiatrisia sairaanhoitajia ja psykologeja ei ole terveysasemilla tarpeeksi. Esimerkiksi läheisen poismenon tai muun elämänkriisin kohdatessa ei terveysasemilla ole mahdollisuutta tarjota tiiviimpää tukea toipumiseen edes väliaikaisesti.

Millaisia muutoksia tarvitaan?

Terveyskeskuksiin tarvitaan enemmän psykiatreja, psykiatrisia sairaanhoitajia sekä psykologeja, jotta ihmisille voidaan antaa tukea ja apua nopeasti. Isommilla terveysasemilla apua tulisi olla saatavilla myös iltaisin. Päivystystapauksia varten tulee jokaisessa yhteispäivystyksessä olla psykiatri ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

Terveysasemien pitää pystyä tarjoamaan tarvittaessa keskusteluavun lisäksi lyhytpsykoterapioita, joilla autetaan lievempiä häiriöitä sairastavia matalalla kynnyksellä tehokkaasti. Varsinainen psykoterapiakaan ei saisi olla lähetekäytännön takana, vaan terveysasemilla tulee olla konsultoivia psykiatreja, jotka paitsi tarjoavat tukea terveysasemilla työskenteleville lääkäreille myös tekevät tarvittaessa psykoterapia-arvioita lausuntoineen. Terveysasemien psykiatrisella tiimillä pitää olla resurssit ja valmius auttaa sopivan terapeutin löytämisessä.

Miksi mielenterveyspalveluita ei tule eriyttää muusta terveydenhuollosta?

Mielestäni on tärkeää, ettei mielenterveyspalveluita eriytetä perustasolla muusta terveydenhuollosta erilliseksi. Tähän on monta perustetta: ensinnäkin on helpompaa asioida tutussa paikassa, jonne sisään kävellessäsi eivät ulkopuoliset tiedä, miksi sinne menet.

Toisekseen perusterveydenhuollossa uupumus, masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat tyypillisiä esille tulevia oireita, jotka saattavat ilmetä muiden asioiden yhteydessä. Osaava ammattilainen osaa tunnistaa ja puuttua taustalla vaikuttaviin mielen ongelmiin. Lisäksi moni ns. somaattinen eli ruumiillinen sairaus saattaa ilmetä oirein, jotka voidaan tulkita psyykkisiksi: kilpirauhasen vajaatoiminta ja anemia aiheuttavat väsymystä, jotkut neurologiset sairaudet jopa psykoosin kaltaisia oireita.

Terveysasemien rinnalla voisi kunnissa silti toimia muutama sellainen palvelupiste, jonne voi hakeutua ilman lähetettä tarvittaessa anonyymisti ja ilman ajanvarausta saadakseen apua nimenomaan mielenterveyden ongelmiin. Pisteen tulee olla läheisessä vuorovaikutuksessa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon kanssa. Sen toiminnan ei tule korvata perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluita vaan toimia niiden rinnalla: erillisen pisteen kautta tavoitetaan kattavammin ihmisiä.

Miten uudistus voidaan toteuttaa?

Jotta mielen sairauksiin saa terveysasemalta nopeasti apua, eivät jonot sinne saa olla pitkät. Moni edellä kuvatuista uudistuksista edellyttää sitä, että Suomessa tehdään järkevä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus (ns. sote-uudistus).

Nykyisin terveydenhuollosta vastaavat Suomessa kunnat, joista valtaosa on tähän tehtävään aivan liian pieniä. Seurauksena terveydenhuolto on Suomessa alueellisesti epätasa-arvoista. Lisäksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun tulee olla samalla taholla, jotta molempia voidaan kehittää tasapuolisesti eikä perusterveydenhuoltoa säästetä olemattomiin – paikoin jonot ovat suurissa kaupungeissakin liian pitkiä. Järjestämisvastuuta suurentamalla mahdollistetaan se, että koko Suomessa todella voidaan velvoittaa kunnat lisäämään perusterveydenhuollon mielenterveysresursseja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *